Man som löper i solsken.
© iStock

Därför gör solen dig långsammare

En studie visar hur mycket du egentligen påverkas av solens varma strålar när du tränar. Se här vad du själv kan göra för att inte bli förhindrad att träna i sommarvärmen.

19 juli 2020 av Hans Westhausen Gottlieb

Gör solstrålarna mig långsam?

Stämmer det att solens strålningsintensitet påverkar prestationsförmågan i sommarvärmen – trots att temperaturen är densamma?

SVAR: Ja, det tyder i varje fall nya rön på. I en japansk-brittisk studie undersökte forskarna hur mycket prestationsförmågan hos långdistansidrottare påverkades av solens strålning. I studien fick en grupp försökspersoner genomföra fyra maxtester på motions cykel. 

Temperaturen var 30 plusgrader under alla fyra testerna och luft fuk tig heten 50 procent, men forskarna varierade den konstgjorda solstrålningen till mellan 0 och 800 watt. Ju högre strålning personerna utsattes för, desto kortare tid orkade de cykla. Ja, presta tionsförmågan halverades faktiskt av den starkaste solstrålningen. Det räcker alltså inte med att bara läsa av termometern och luftfuktigheten när man ska träna. Även molntäcket har betydelse.

Så mycket sämre blir prestationen i solsken

I en japansk studie fick försökspersonerna cykla till utmattning i ett laboratorium där temperaturen var 30 grader och luftfuktigheten 50 procent. De genomförde fyra tester under lampor som gav olika typer av konstgjord solstrålning. 

I genomsnitt tvingades försökspersonerna ge upp efter följande tider:

  • 0 watt/m2 (nattmörker): 46 min. 
  • 250 watt/m2 (tjocka sommarmoln): 43 min. 
  • 500 watt/m2 (tunna sommarmoln): 30 min. 
  • 800 watt/m2 (klar himmel mitt på dagen): 23 min.

Detta kan du göra själv:

  1. Träna i ljusa kläder som reflekterar solens strålar. 
  2. Träna när solen är så långt ifrån zenit som möjligt – dvs. på morgonen eller sen eftermiddag eller kväll. 
  3. Träna i skugga om det är möjligt – löp till exempel i skogen där träden ger skön skugga.

Läs också

Kanske är du nyfiken på ...

Vilket underlag springer du helst på?

Vi rekommenderar

Hittade du inte det du söker? Sök här:

Rekommenderas till dig