Äldre par på löprunda.

Den svenska studien visar att de kvinnor som utvecklade demens trots att de hade bra kondition, gjorde det senare i livet – i snitt 11 år senare än de andra kvinnorna.

© iStock

Därför förebygger kondition demens

Forskning visar att kondition kan ha betydelse för om du kommer att drabbas av demens senare i livet. För att förebygga demens är det, förutom att hålla kroppen i form, viktigt att du äter nyttigt och varierat samt utmanar hjärnan hela livet.

17 juli 2019 av Redaktionen

Bra kondition kan förebygga demens

Om du regelbundet ägnar dig åt konditionsträning, kan du kanske undvika att drabbas av demens senare i livet. En ny studie från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet visar att kvinnor som är vältränade i medelåldern, har nästan 90 procent mindre risk att få en demens diagnos senare i livet. 

Den aktuella studien bygger på uppgifter om 191 kvinnor som genomgick ett konditionstest på cykel 1968 när de i snitt var 50 år gamla. 40 kvinnor uppfyllde kravet på hög kondition, medan 92 låg på medelnivå och 59 på låg nivå. Under de efterföljande 44 åren testades deltagarna för demens vid sex olika tillfällen. 

Under den perioden utvecklade 44 av deltagarna sjukdomen, i genomsnitt drygt 20 år efter cykeltestet. I den grupp som hade haft bäst resultat på cykeltestet drabbades bara fem procent av demens. I medelgruppen var andelen 25 procent och bland dem som presterade sämst drabbades 32 procent av demens. 

Med andra ord hade de mest vältränade kvinnorna 88 procent mindre risk att utveckla demens jämfört med de som inte var lika vältränade. Forskarna påpekar dock att studien hade vissa begränsningar eftersom det bland annat var en relativt liten grupp kvinnor som testades. Det är dock inte den första studien som har visat att motion faktiskt kan hålla demensen stången.

Vad kan man göra?

Det finns inget som tyder på att man helt kan upphäva risken för att utveckla en demenssjukdom, men forskning har visat att livsstilen kan påverka risken att drabbas.

Det ökar risken:
  • Rökning. 
  • Högt blodtryck i medelåldern. 
  • Långvarigt alkoholmissbruk. 
  • Typ 2-diabetes
Det minskar risken:
  • Fysisk aktivitet och motion.  
  • Nyttig kost, i synnerhet mycket grönsaker, baljväxter, olivolja, fisk och skaldjur. 
  • Att hjärnan aktiveras livet ut.

Källa: Neurology & Karolinska institutet

Läs också

Kanske är du nyfiken på ...

Vilket underlag springer du helst på?

Vi rekommenderar

Hittade du inte det du söker? Sök här:

Rekommenderas till dig