Automatiska kilometertider

Om du använder varvtidsfunktionen i klockan på rätt sätt får du en bra överblick över hur snabbt du springer.

9 september 2010

Gps-klockan kan hela tiden visa hur snabbt du springer. Det är emellertid inte alltid intressant att veta vilket tempo man håller. Det beror på att hastigheten påverkas av t.ex. backar och kurvor på löprundan, och att även små felmätningar av gps-signalen kan ge stora felberäkningar av löptempot.

Det är därför mer intressant att veta hur snabbt man löper i genomsnitt. Om man löptränar är det smartast att mäta farten i tid per kilometer – det som kallas tempo. Löper du t.ex. 5 km på 25 minuter så motsvarar det ett tempo på 5 min. per km. Du kan programmera klockan så att den signalerar automatiskt och visar din hastighet per kilometer. Det gör du genom att ställa in varvtidsfunktionen så att den automatiskt registrerar ett varv efter en kilometer.

Garmin FR 305

Ställ in klockan:

 • Tryck på Mode-knappen.
 • Välj Träning med pilarna och tryck på Enter-knappen.
 • Välj på samma sätt Träningsalternativ > Auto etapp..
 • I fältet Auto etapp registrering: väljer du Efter sträcka (tryck på Enter-knappen och scrolla ned till Efter sträcka).
 • I det nya fältet som dyker upp väljer du 1 kilometer.
Garmin FR 405

Ställ in klockan:

 • Tryck på Meny-knappen.
 • Välj Träning genom att scrolla på ramen och tryck sedan på Enter-knappen.
 • Välj på samma sätt Inställningar > Auto lap och tryck på Enter-knappen.
 • Här väljer du Efter sträcka och trycker på Enter-knappen.
 • I den nya rutan som dyker upp skriver du in sträckan genom att scrolla ned till 1 km.
 • När du är färdig trycker du på Enter-knappen och till sist tid/datum för att återgå till huvudmenyn.
Garmin FR 310XT

Ställ in klockan:

 • Tryck på Mode-knappen.
 • Välj Inställningar genom att trycka på pilarna och tryck sedan på Enter-knappen.
 • Välj på samma sätt Kör Inställningar > Auto lap och tryck på Enter-knappen.
 • Här väljer du Efter sträcka och 1 km med hjälp av pilarna och Enter-knappen.
 • När du är färdig trycker du på Mode-knappen för att återgå till huvudmenyn.

Tänk på

Du kan fortfarande använda varvtidsknappen till att lagra varven manuellt. Ett tryck på varvknappen innebär bara att autofunktionen nollställs så att den startar om från början med en ny kilometer efter att varvknappen tryckts in. Det är bra när man t.ex. intervalltränar och man är mer intresserad av att veta hur snabbt man löper sina 500-metersintervaller, än hur snabbt man löper en kilometer.

Tips

Om du måste stoppa tiden av någon anledning så nollställs inte kilometertiden för det (om du inte har programmerat klockan så att den ska göra det). När du trycker in Start-Stopp igen, så fortsätter varvtidsfunktionen automatiskt från den punkt du befann dig vid, när tidtagningen stoppades.

Läs också

Kanske är du nyfiken på ...

Vilket är ditt favoritredskap till styrketräning

Vi rekommenderar

Hittade du inte det du söker? Sök här:

Rekommenderas till dig